Představenstvo akciové společnosti

KIIP a.s.,

se sídlem Poděbradská 483, Nymburk, PSČ 288 02,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 24091 (dále jen „Společnost“)
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 26.června 2019 od 9.00 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Hany Vančurové v Nymburce, Palackého třída 53/24, PSČ 288 02

Představenstvo společnosti KIIP a.s.